E-ISSN 2148-1210
Derleme
Fetal Torakal Anomaliler
1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye  
Trd Sem 2017; 5: 234-246
DOI: 10.5152/trs.2017.512
Özet

Fetal toraks anomalileri; asemptomatik ve küçük boyutlu patolojilerden, toraksın büyük kısmını kaplayan, başka anomalilerin eşlik ettiği ve acilen müdahale edilmesi gereken patolojilere kadar oldukça geniş bir yelpazede yer alır. Torakal anomalilerin intrauterin olarak tanınması ve olası komplikasyonlarının bilinmesi gebelik takip stratejisi, doğum şekli ve perinatal bakım konularında belirleyici rol oynar.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Radyoloji Derneği | Son Güncelleme: 02.01.2019