E-ISSN 2148-1210
Derleme
Fetal İskelet Sistemi Anomalileri
1 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye  
Trd Sem 2017; 5: 284-298
DOI: 10.5152/trs.2017.510
Özet

İskelet sistemi anomalileri yaklaşık 1:500 sıklıkla görülmektedir ve prenatal tanısı kadar postnatal tanısı da zorluklar içermektedir. Bu anomalilerin etyolojilerinde anöploidi, genetik sendromlar, iskelet displazileri, teratojenler ve maternal hastalıklar sayılabilir. Bu makalede hem displazilerin hem de malformasyonların en sık görülenleri radyolojik bulgular ışığında ve kendi arşiv görüntülerimiz eşliğinde gözden geçirilecektir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Radyoloji Derneği | Son Güncelleme: 17.08.2018