E-ISSN 2148-1210
Derleme
Obstetrik Doppler Ultrasonografi
1 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye  
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye  
Trd Sem 2017; 5: 313-320
DOI: 10.5152/trs.2017.493
Özet

Plasental yetersizlikler; perinatal ölüm, intrauterin gelişme geriliği ve preeklampsi gibi komplikasyonlarla bağlantılı olup tanı ve takibinde obstetrik Doppler ultrasonografiden faydalanılır. Uterin arter, umbilikal arter, duktus venozus ve orta serebral arter Doppler uygulamaları ön plana çıkmıştır. Anormal umbilikal venöz akım terapötik doğum endikasyonudur. Fetal aneminin değerlendirilmesinde orta serebral arterden ölçülen pik sistolik hız en çok kabul gören parametredir. Serebroplasental oranda düşme (1.08’in altına) önemli bir bulgudur ve term fetüslerde doğum endikasyonudur. İntrauterin gelişme geriliği ve preeklampsi takibinde uterin arterden yapılan ölçümlerde özellikle rezistif indeks (RI) değerlidir. RI değerinin 0.58 üzerine çıkması ve diyastolik çentiğin 24. haftadan sonra da devam etmesi artmış uteroplasental direnci gösterir. Duktus venozus akım paterninde bozulma, aortik istmusta ters yönlü akım ve myokardial performans indeksleri intrauterin gelişme geriliği olan fetüslerde yararlanılan diğer başlıca Doppler parametreleridir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Radyoloji Derneği | Son Güncelleme: 17.08.2018