E-ISSN 2148-1210
Derleme
Nöroendovasküler Girişimsel Tedavilerde Anti-trombotik İlaç Kullanımı
1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye  
Trd Sem 2018; 6: 11-26
DOI: 10.5152/trs.2018.574
Özet

Nöroendovasküler girişimsel tedaviler, ileri teknoloji ürünü embolizan ajan, intravasküler implant, kateter ve kateter benzeri malzemelerin supraaortik arterlerin (nadiren venlerin) içine kalıcı ya da geçici olarak yerleştirilmesiyle gerçekleştirilen hassas işlemlerdir. Korunması hedeflenen organın beyin olması nedeniyle, perioperatif dönemde anti-trombotik ilaç kullanımı, bu işlemlerin olmazsa olmaz bir parçasıdır. Bu tür tedavilerde kullanılabilecek anti-agregan, anti-koagülan ve fibrinolitik ilaçların farmakolojik ve kullanım özellikleri özetlenecektir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Radyoloji Derneği | Son Güncelleme: 02.01.2019