E-ISSN 2148-1210
Derleme
Perikard Hastalıkları
1 Kaçkar Devlet Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Rize, Türkiye  
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
Trd Sem 2018; 6: 218-232
DOI: 10.5152/trs.2018.604
Özet

Perikard hastalıkları sık karşılaşılan, önemli mortalite ve morbidite nedeni olan heterojen bir gruptur. Transtorasik ekokardiyografi perikardial hastalıkların değerlendirilmesinde ilk basamak görüntüleme yöntemi olarak kullanılmaya devam etmektedir. Ancak doku karakterizasyonu ve kardiak fonksiyonları değerlendirmedeki başarısı, yüksek kontrast rezolüsyonu nedeni ile MRG, perikard hastalıklarının tanısında giderek daha sık kullanılmaktadır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Radyoloji Derneği | Son Güncelleme: 02.01.2019