E-ISSN 2148-1210
Derleme
Fetal Abdominal Anomaliler
1 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye  
Trd Sem 2017; 5: 261-283
DOI: 10.5152/trs.2017.520
Özet

Fetal abdominal anomaliler ayrıntılı ultrasonografik (US) inceleme sırasında sık karşılaşılmakta olup US incelemenin duyarlılığı değerlendirilen sisteme ve anomalinin şiddetine göre değişkenlik göstermektedir. Gastrointestinal ve üriner sistem anomalilerini saptayabilmek için sistematik bir sonografik değerlendirme gerekmektedir. Bu derlemede, fetal karın duvarı, gastrointestinal sistem ve üriner sistem organlarının normal US özellikleri, sık karşılaşılan anomalileri ve bu anomalilerin sonografik tanı bulguları anlatılacaktır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Radyoloji Derneği | Son Güncelleme: 02.01.2019