E-ISSN 2148-1210
Derleme
Benign Prostat Hiperplazisi
1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye  
Trd Sem 2017; 5: 482-490
DOI: 10.5152/trs.2017.536
Özet

Benign Prostat Hiperplazisi (BPH), prostatta benign doku hiperplazisi sonucu alt üriner sistem semptomlarına neden olur. Orta ve ileri yaş erkekleri etkiler. Ultrasonografi prostat için ilk tercih edilen yöntemdir. Multiparametrik prostat manyetik rezonans görüntüleme incelemesi prostat kanseri yanında son dönemde BPH'de tanı, ayrıcı tanı, lokalizasyonun değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Bu yazıda BPH’nın semptomları histolojik, klinik, radyolojik bulguları sunulmuş ve manyetik rezonans görüntüleme bulguları ile hasta yönetimindeki rolü tanımlanmıştır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Radyoloji Derneği | Son Güncelleme: 02.01.2019