E-ISSN 2148-1210
Derleme
Pediatrik Konjenital Vasküler Malformasyonlarda Endovasküler Tedavi
1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
Trd Sem 2018; 6: 86-97
DOI: 10.5152/trs.2018.586
Özet

Pediatrik vasküler malformasyonlar oldukça nadir görülmekle birlikte, malformasyonun debisiyle ilişkili olarak klinik bulgularının ortaya çıkması değişkenlik göstermektedir. Yüksek debili malformasyonlar erken yenidoğan döneminde genellikle ciddi kardiyak yetmezlikle, düşük debili olanlar ise geç dönemde kanama ve epilepsi gibi nörolojik semptomlarla klinik bulgu vermektedir. Pediatrik vasküler malformasyonların tedavisinde endovasküler yöntemler gelişen teknolojinin de sayesinde giderek artan oranlarda yüksek etkinlik ve güvenlikte kullanılmaktadır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Radyoloji Derneği | Son Güncelleme: 02.01.2019