E-ISSN 2148-1210
Derleme
Kardiyak MRG Teknikleri
1 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Radyoloji, Konya, Türkiye  
2 Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji, Ankara, Türkiye  
Trd Sem 2018; 6: 121-132
DOI: 10.5152/trs.2018.628
Özet

Kardiyak manyetik rezonans görüntüleme (MRG) çok çeşitli doğumsal ve edinsel kalp hastalıklarının değerlendirilmesinde tanıda etkili, güvenilir, invaziv olmayan ve iyonizan radyasyon içermeyen bir yöntemdir. Fonksiyonel ve anatomik değerlendirme yapılabilmesi, iyonizan radyasyon içermemesi, yüksek yumuşak doku kontrastı sağlaması, kardiyak boşlukların yüksek rezolüsyonlu ve multiplanar değerlendirilmesi önemli avantajlarındandır. Kardiyak MRG'de radyologların esas dikkat etmesi gereken kısım görüntülerin değerlendirilmesinden ziyade kaliteli çekim yapabilmektir. Kaliteli bir çekime giden yol kullanılan sekansların fiziğini bilmekten, patolojiye ya da hastanın fizyolojisine göre sekans seçimi yapmaktan ve oluşabilecek artefaktları tanıyıp engelleyebilmekten geçmektedir. Bu yazının amacı Kardiyak MRG'de kullanılan planların anlatılması ya da patolojilerin tanımlanması değil protokolde kullanılan sekansların fiziğini, birbirlerine üstünlüklerini, oluşabilecek artefaktları anlatmak ve sekans seçimi için yol göstermektir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Radyoloji Derneği | Son Güncelleme: 02.01.2019