E-ISSN 2148-1210
Derleme
Sekonder Kardiyomyopatiler
1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
Trd Sem 2018; 6: 190-199
DOI: 10.5152/trs.2018.613
Özet

Kardiyomyopatiler, Amerikan Kalp Cemiyetinin (AHA) kardiyomiyopati tanımlamasına göre 2 ana gruba ayrılmaktadır. ’’ Primer Kardiyomyopatiler’’; myokardın etkilendiği kalbe özgü hastalıkları içerirken, ‘’Sekonder Kardiyomyopatiler’’ sistemik bir hastalığın patolojik myokardiyal tutulumunu göstermektedir. Kardiyak MRG, sekonder kardiyomyopati olgularında kardiyak morfoloji, fonksiyonun değerlendirilmesinde ve doku karakterizasyon özellikleri ile kardiyomyopatilerin etiolojilerinin saptanması ve prognozun ön görülmesinde önemli role sahiptir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Radyoloji Derneği | Son Güncelleme: 02.01.2019