E-ISSN 2148-1210
Derleme
Erişkin Konjenital Kalp Hastalıklarında Kardiyak MRG
1 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Trd Sem 2018; 6: 249-265
DOI: 10.5152/trs.2018.625
Özet

Günümüzde erişkin konjenital kalp hastası (EKKH) sayısında önemli artış bulunmaktadır. Bu hastalar ömür boyu takip, yeni girişim ve cerrahi tedavilere ihtiyaç duyarlar. İleri yaşta ekokardiyografinin akustik penceresi değerlendirmede yetersiz kalmaktadır. Anjiografi ise rutin takip metodu olarak kullanılamamaktadır. Kardiyak MR (KMR) EKKH’nın tanı ve takibinde mevcut ihtiyaçları karşılayabilen ve giderek artan sıklıkta kullanılan önemli bir yöntemdir. Bu yazıda, EKKH’ da KMR çekim protokolleri ve KMR değerlendirmede önemli noktaların sunulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Radyoloji Derneği | Son Güncelleme: 02.01.2019