E-ISSN 2148-1210
Derleme
Kardiyak Kitlelerde Kardiyak MRG Bulguları
1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Trd Sem 2018; 6: 266-289
DOI: 10.5152/trs.2018.663
Özet

Kardiyak tümörler nadir görülürler, en sık sekonder tümörler yani metastazlar ile karşılaşılır. En sık primer malign tümör grubu sarkomlar olup erişkinlerde anjiosarkom, çocuklarda ise rabdomyosarkom daha sık görülür. Benign primer tümörler arasında ise miksoma erişkinlerde, rabdomyoma çocuklarda en sıktır. Ayırıcı tanıda tümörü taklit edebilen trombüs ve varyatif konjenital anatomik yapılar önemli olup pseudotümör diyebileceğimiz bu grup kardiyak tümörlerden daha sık izlenirler.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Radyoloji Derneği | Son Güncelleme: 02.01.2019