E-ISSN 2148-1210
Derleme
Kardiyak Enfeksiyonlar; Miyokardit ve Enfektif Endokardit
1 SBÜ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Trd Sem 2018; 6: 290-299
DOI: 10.5152/trs.2018.667
Özet

Miyokardit, genç erişkinlerdeki ani ölümlerde %12’ye varan oranlarda bildirilmiştir ve dilate kardiyomiyopati , aritmojenik sağ ventrikül displazisi ile birlikte miyokardiyal hastalıkların altta yatan önemli bir nedenidir. Enfektif endokardit (EE); endokardiyumun veya kalpteki prostetik materyal yüzeylerinin enfeksiyondur. Tedavi edilmeyen EE her zaman ölümcüldür. Antibiyotik ve cerrahi de dahil olmak üzere, tedavi edilen hastalarda hastane içi mortalite % 15 -20’dir. MR, kardiyovasküler görüntülemede gözlemciler arası tutarlığın yüksek olduğu, nicel doğruluk ve anatomik görselleri ortaya koyan güvenli bir görüntüleme yöntemidir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Radyoloji Derneği | Son Güncelleme: 02.01.2019