E-ISSN 2148-1210
Derleme
Pulmoner Hipertansiyonun Tanısı ve Takibinde Kardiyak MR’nin Yeri
1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmit, Kocaeli  
Trd Sem 2018; 6: 300-311
DOI: 10.5152/trs.2018.636
Özet

Kardiyak Manyetik Rezonans Görüntülemede sağ ventriküler boyut ve fonksiyonuna, interventriküler septal değişiklere ve gecikmiş kontrastlanmaya bakılarak Pulmoner Hipertansiyon (PH) tanısında ve takibinde yararlı bilgiler elde edilebilmektedir. Ayrıca T1 Haritalama, Strain görüntüleme, Perfüzyon MR ve 4D Akım Görüntüleme gibi yeni MR tekniklerin ortaya çıkması ve rutin görüntülemede kullanılmaya başlanması ile PH’li olguların yönetiminde kardiyak MR’nin rolü daha da artmıştır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Radyoloji Derneği | Son Güncelleme: 02.01.2019