E-ISSN 2148-1210
Popüler Makaleler
Kardiyak Multi Dedektör Bilgisayarlı Tomografide (MDBT) Radyasyon Dozu
(Trd Sem 2013; 1: 16-25)
DOI: 10.5152/trs.2013.003
7442 kez görüntülendi
Akciğer Kanserinde Radyolojik Bulgular
(Trd Sem 2014; 2: 304-315)
DOI: 10.5152/trs.2014.025
7395 kez görüntülendi
Kalp Kapaklarının Multi Dedektör Bilgisayarlı Tomografi (MDBT) ile Değerlendirilmesi
(Trd Sem 2013; 1: 107-120)
DOI: 10.5152/trs.2013.011
7324 kez görüntülendi
Koroner Arter Hastalığı
(Trd Sem 2013; 1: 57-69)
DOI: 10.5152/trs.2013.007
7236 kez görüntülendi
Koroner Venöz Anatominin Multi Dedektör Bilgisayarlı Tomografi (MDBT) ile Değerlendirilmesi ve Klinik Önemi
(Trd Sem 2013; 1: 153-164)
DOI: 10.5152/trs.2013.015
7142 kez görüntülendi
Koroner Kalsiyum Skorlama
(Trd Sem 2013; 1: 26-35)
DOI: 10.5152/trs.2013.005
7008 kez görüntülendi
Kardiyak Bilgisayarlı Tomografi’de Güncel Gelişmeler
(Trd Sem 2013; 1: 1-6)
DOI: 10.5152/trs.2013.001
6999 kez görüntülendi
Kardiyak Morfoloji ve Fonksiyonların Multi Dedektör Bilgisayarlı Tomografi (MDBT) ile Değerlendirilmesi
(Trd Sem 2013; 1: 93-106)
DOI: 10.5152/trs.2013.010
6904 kez görüntülendi
Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda Radyofrekans Ablasyon Tedavisi Öncesi Pulmoner Venlerin ve Sol Atriyumun Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi
(Trd Sem 2013; 1: 121-130)
DOI: 10.5152/trs.2013.012
6729 kez görüntülendi
Dirsek ve El Bileği MRG: Teknik Özellikler ve Normal Anatomi
(Trd Sem 2014; 2: 16-29)
DOI: 10.5152/trs.2014.002
6563 kez görüntülendi
Normal Koroner Anatomi ve Varyasyonlar
(Trd Sem 2013; 1: 36-56)
DOI: 10.5152/trs.2013.006
6486 kez görüntülendi
Miyokardiyal Perfüzyon ve Geç Kontrastlanma
(Trd Sem 2013; 1: 131-142)
DOI: 10.5152/trs.2013.013
6478 kez görüntülendi
Koroner Arter Stentlerinin Değerlendirilmesi
(Trd Sem 2013; 1: 70-82)
DOI: 10.5152/trs.2013.008
6475 kez görüntülendi
Rotator İnterval Görüntüleme
(Trd Sem 2014; 2: 64-74)
DOI: 10.5152/trs.2014.006
6460 kez görüntülendi
Akciğer Kanserinde Bilgisayarlı Tomografi ile Tarama: Güncel Bilgiler
(Trd Sem 2014; 2: 290-303)
DOI: 10.5152/trs.2014.024
6453 kez görüntülendi
Koroner Baypas Greftlerin Değerlendirilmesi
(Trd Sem 2013; 1: 83-92)
DOI: 10.5152/trs.2013.009
6434 kez görüntülendi
Teknik, Protokoller, Araçlar
(Trd Sem 2013; 1: 7-15)
DOI: 10.5152/trs.2013.002
6404 kez görüntülendi
Akut Göğüs Ağrısında Üçlü Dışlama Bilgisayarlı Tomografi Anjiyografi
(Trd Sem 2013; 1: 143-152)
DOI: 10.5152/trs.2013.014
6388 kez görüntülendi
Kardiyak Bilgisayarlı Tomografi (BT)’de Buluşlar: Kesit Mücadelesi, Dual Enerji, Miyokardiyal Perfüzyon Spesifik Kontrast Maddeler
(Trd Sem 2013; 1: 165-174)
DOI: 10.5152/trs.2013.016
6329 kez görüntülendi
Akciğer Kanserinde Morfolojik Tanı ve Sınıflama
(Trd Sem 2014; 2: 281-289)
DOI: 10.5152/trs.2014.023
6144 kez görüntülendi
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Radyoloji Derneği | Son Güncelleme: 07.07.2017