Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme
Kas İskelet Elastografi Uygulamaları

Kas İskelet Elastografi Uygulamaları

1.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Trd Sem 2019; 7: 63-74
DOI: 10.5152/trs.2019.708
Okunma: 269 İndirilme: 128 Online Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2019

Özet

Elastografi, dokuların biyomekanik özelliklerinin değerlendirildiği bir inceleme yöntemi olup, kas iskelet sistemi değerlendirmelerinde giderek artan sıklıkta kullanılmaktadır. Özellikle kas ve tendonların biyomekanik özelliklerinin araştırılması ve tekniğin standardizasyonuna yönelik bilginin artması, bu inceleme yönteminin kas iskelet sistemi incelemelerinde de daha etkin biçimde kullanılmasını sağlayacaktır. Bu yazıda, elastografinin kas iskelet sisteminde kullanımına ilişkin güncel bilgilerin okuyuculara sunulması amaçlanmıştır.

EISSN 2148-1210
3