Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme
Meme Elastografisi

Meme Elastografisi

1.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Trd Sem 2019; 7: 50-62
DOI: 10.5152/trs.2019.712
Okunma: 2705 İndirilme: 883 Online Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2019

Özet

Sonoelastografi incelemesi, meme lezyonlarının karakterizasyonunda konvansiyonel B-mod Ultrasonografiye (US) ek olarak son yıllarda kullanımı artan ve yaygınlaşan bir görüntüleme yöntemidir. Elastografi, lezyonların non-invaziv olarak elastisitesini değerlendirmemizi sağlamaktadır. Klinik rutin pratikte strain elastografi ve shear wave elastografi olmak üzere temel iki teknik yöntem yaygın olarak kullanılmaktadır. Çalışmalar benign-malign lezyon ayrımında elastografinin, US’nin tanısal performansını ve özgüllüğünü artırdığını göstermiştir.

Ekler
EISSN 2148-1210