Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme
Prostat Elastografisi

Prostat Elastografisi

1.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Trd Sem 2019; 7: 84-93
DOI: 10.5152/trs.2019.703
Okunma: 285 İndirilme: 113 Online Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2019

Özet

Sonoelastografi düşük maliyetli ve hızlı yapılabilen non-invaziv, dokuların sertlik derecesini yarı kantitatif ve kantitatif olarak verebilen yeni bir görüntüleme yöntemidir. Prostat patolojileri ve özellikle prostat kanseri tanı ve tedavi aşamalarında çeşitli zorlukların yaşandığı klinik durumdur. Prostat sonoelastografisi bu problemli alanda kendisine çeşitli uygulama sahaları bularak hastaların yönetiminde yaşanan bazı kısıtlılıkların önüne geçebilir.

EISSN 2148-1210
3