Derleme

3T ile Prostat MRG

10.5152/trs.2017.528

  • Ezgi Güler
  • Mustafa Harman

Trd Sem 2017;5(3):393-401

Prostat kanserinin tanısında, evrelemesinde ve tedavi sonrası takibinde multiparametrik prostat MRG önemli rol oynamaktadır. Günümüzde 3T MRG sistemlerinin yaygınlaşması ile birlikte giderek artan sıklıkta prostat bezine yönelik morfolojik ve fonksiyonel görüntüleme elde olunmaktadır. 3T ile prostat MRG'de tetkik protokollerinin optimizasyonu ile en iyi görüntü kalitesini elde etmek amaçlanmaktadır.