Derleme

Akciğer Kanseri Tanısında Perkütan Biyopsiler

10.5152/trs.2014.029

  • Sevtap Gümüştaş
  • Ercüment Çiftçi

Trd Sem 2014;2(3):354-363

Perkütan biyopsi; radyologlar tarafından uygulanan, güvenli ve doğruluğu yüksek bir tanı yöntemidir. Akciğer ve mediasten lezyonlarında patolojik tanı, moleküler inceleme, kültür-serolojik örnekleme amaçlı aspirasyon veya kesici iğneler kullanılarak uygulanır. Son yıllarda genetik mutasyon incelemesinin önem kazanması biyopsi materyalinin artması gerekliliğini getirmiştir. Bu makalede biyopsi teknikleri, tanı doğruluğu ve komplikasyonların anlatılması amaçlanmıştır.