Derleme

Akciğer Kanserinde Bilgisayarlı Tomografi ile Tarama: Güncel Bilgiler

10.5152/trs.2014.024

  • Figen Başaran Demirkazık

Trd Sem 2014;2(3):290-303

Akciğer kanseri ülkemizde ve dünyada kanserden ölüm nedenlerinin başında gelmektedir. Hastalığın erken dönemde teşhisi hastaların tedavi şansını artırmaktadır. Akciğer grafisi ve balgam sitolojisi ile yapılan tarama çalışmaları bu yöntemlerin hastalık mortalitesini değiştirmediğini göstermiştir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte düşük doz kullanılarak yapılan çok kesitli bilgisayarlı tomografi (ÇKBT) çalışmaları riski artmış kişilerde akciğer kanserinin erken evrede yakalanabileceğini göstermiştir. “National lung cancer screening trial” çalışmasında ÇKBT ile akciğer grafisinin mortaliteye etkisi karşılaştırılmış ve ÇKBT ile taramanın mortaliteyi %20 oranında daha fazla düşürdüğü sonucuna varılmıştır. Akciğer kanseri taramasının etkinliğinin daha da yüksek olabilmesi için sigarayı bıraktırma çalışmalarının da yürütülmesi gerekmektedir.