Derleme

Akciğer Kanserinde Morfolojik Tanı ve Sınıflama

10.5152/trs.2014.023

  • Neşe Arzu Yener
  • Duygu Düşmez Apa

Trd Sem 2014;2(3):281-289

Akciğer kanseri, mortalitesi ve insidansı en yüksek olan kanser türüdür. Sınıflamada halen 2004 WHO sınıflaması kullanılmaktadır. Bu derlemede; 2011’de toplanan IASLC/ATS/ERS’nin özellikle adenokarsinom (ADK) ile ilgili önerdiği yenilikler anlatılmış, sık görülen akciğer kanseri türlerinin morfolojik ve immunhistokimyasal özellikleri ele alınmış, histopatolojik derecelendirme, nöroendokrin tümörler sınıflaması ve moleküler testlerin önemi ve tedavide kullanımı vurgulanmıştır.