Derleme

Akut Abdomen

10.5152/trs.2016.385

  • Mustafa Hızal
  • Erhan Akpınar

Trd Sem 2016;4(2):286-298

Akut abdomen, son 24 saat içindeki ani başlangıçlı, şiddetli abdominal ağrıyı tanımlar. Uygun tedavinin hızlı şekilde verilebilmesi için radyolojik görüntülemenin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Akut abdomenin başlıca nedenlerinin incelendiği bu yazının amacı; akut abdominal ağrı ile acil servise başvuran hastalarda görüntüleme algoritmasının ve ağrıya neden olan hastalıkların kavranması, bu hastalıkların genel ve birbirlerinden ayırt etmeye yarayan karakteristik görüntü- leme bulgularının öğrenilmesidir.