Derleme

Akut Göğüs Ağrısı

10.5152/trs.2016.377

  • İhsan Yüce
  • Mecit Kantarcı

Trd Sem 2016;4(2):263-271

Akut göğüs ağrısı acil serviste sıklıkla karşılaşılan ve ayrıcı tanıda hayatı tehdit edici patolojiler barındıran önemli bir semptomdur. Akut koroner sendrom, pulmoner emboli ve aort diseksiyonu gibi ciddi patolojilerin dışında kostokondrit gibi ayaktan tedavi edilebilen patolojiler de nedenler arasında sıralanabilir. Biz bu yazıda akut göğüs ağrısıyla acil servise gelen hastalara yönelik radyolojik değerlendirme yöntemlerini tartışmayı amaçladık.