Derleme

Akut Göğüs Ağrısında Üçlü Dışlama Bilgisayarlı Tomografi Anjiyografi

10.5152/trs.2013.014

  • Erhan Akpınar
  • Mustafa Hızal

Trd Sem 2013;1(1):143-152

Akut göğüs ağrısı, acil servise sık başvuru nedenlerinden birisi olup miyokard enfarktüsü, aort diseksiyonu ve pulmoner emboli gibi hayatı tehdit eden nedenler yanında akciğer patolojileri, gastroözofagiyel reflü veya kas iskelet sistemi orjinli benign nedenler de ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Bilgisayarlı tomografi teknolojisindeki gelişmeler sonucunda ince kesit kalınlığında daha hızlı incelemeler yapılabilmekte ve hem vasküler hastalıklar hem de vasküler sistem dışı göğüs ağrısı nedenleri tek bir inceleme ile hızlı ve doğru şekilde değerlendirilebilmektedir.