Derleme

Akut İskemik İnmenin Medikal Tedavisi

10.5152/trs.2021.2021-19-24

  • Ali Ünal
  • Tuğba Özel

Trd Sem 2021;9(2):258-270

İskemik inme özürlülük ve mortalitenin önemli bir nedenidir. Akut fazında yapılan reperfüzyon tedavileri engel ve ölüm oranını azaltmaktadır. Reperfüzyon tedavileri; intravenöz trombolitik ve nörogirişimsel yöntemin her ikisinin de erken başlanması, beraberinde uygun hasta seçimi, iyi sonlanım ile birlikte kanama gibi komplikasyonların önlenmesini sağlar. Bu derlemede intravenöz trombolitik tedavi endikasyonları kontrendikasyonları, uygulama şekli ve komplikasyonlarının yönetimi üzerinde durulacaktır.