Derleme

Atomdan MR Sinyaline Temel Fizik Prensipler, Görüntü Oluşumu ve Görüntü Ağırlığı

10.5152/trs.2020.894

  • Kamil Karaali

Trd Sem 2020;8(2):155-168

Kesitsel görüntüleme yöntemlerinden Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG), uygulama alanı her geçen gün artan, tanı ve izlemde ilk sıralarda istenen radyolojik yöntem konumundadır. Tüm radyolojik yöntemlerde olduğu gibi, MRG’de de temel fiziğin bilinmesi, yöntemin klinik kullanımında doğru yorumlama, tuzak ve yanılgılardan kaçınma için önemlidir. Oldukça karmaşık olan MRG fiziği, birçok kaynakta basite indirgenmiş haliyle yer alır ve bu halinin kavranması çoğunlukla yeterlidir. Bu bölümde, MR sinyali ve görüntü oluşumunun aşamaları temel şekliyle ele alınacaktır.