Derleme

Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda Radyofrekans Ablasyon Tedavisi Öncesi Pulmoner Venlerin ve Sol Atriyumun Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi

10.5152/trs.2013.012

  • Hayri Oğul
  • Suat Eren

Trd Sem 2013;1(1):121-130

Medikal tedaviye direnç gösteren atriyal fibrilasyonda radyofrekans ablasyon tekniği tercih edilen bir tedavi seçeneğidir. Atriyal fibrilasyon (AF) kaynağının sıklıkla pulmoner venler olması ve pulmoner venlerdeki anatomik varyasyonların atriyal fibrilasyon riskini önemli oranda arttırması nedeniyle prosedür öncesi pulmoner venöz anatominin iyi bilinmesi gerekir. Çok kesitli bilgisayarlı tomografi (BT) bu amaç için kullanılabilecek etkili, güvenilir ve non-invazif görüntüleme yöntemidir.