Derleme

Ayak Bileği: Bağ ve Tendonlar

10.5152/trs.2017.429

  • Can Çevikol

Trd Sem 2016;4(3):490-504

Kas iskelet sistemini ilgilendiren manyetik rezonans görüntüleme (MRG) incelemeleri arasında diz ve omuz ekleminden sonra üçüncü sıklıkta incelenen anatomik bölge ayak bileği eklemidir. Ayak bileği MRG incelemeleri en sık bağ ve tendon patolojilerini değerlendirmek ve bu patolojilerin ayırıcı tanısı için yapılır. Kronik dönemde bağ ve tendon patolojilerine bağlı görülebilecek sıkışma sendromlarını göstermenin yanı sıra birçok kemik ve kıkırdak patolojisinin tanısında da oldukça değerlidir.