Derleme

BI-RADS Değerlendirmede Yaşanan Güçlükler

10.5152/trs.2014.016

  • Gülden Acunaş
  • Ali Aslan Demir

Trd Sem 2014;2(2):192-205

BI-RADS meme görüntülemede lezyonların değerlendirme kriterlerini tanımlayan, bu kriterlere göre malignite olasılığını ve izlenecek yolu belirten, öncelikle mamografi için geliştirilen daha sonra diğer görüntüleme yöntemleri için de benzer kriterler ortaya koyan yol gösterici bir sistemdir. Getirdiği izlem , iletişim ve arşivleme kolaylıklarının yanısıra uygulamada bazı güçlükler ortaya çıkabilmektedir.Bu yazıda bu güçlükler mamografi, ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntüleme için ayrı ayrı ele alınıp özetlenmiştir.