Derleme

Baş-Boyun Kanserlerinde Güncel ve İleri Görüntüleme Yöntemleri

10.5152/trs.2018.676

  • Kamil Karaali

Trd Sem 2018;6(3):312-323

Baş ve boyun bölgesi, gerek tanı aşamasında gerekse de sağaltım sonrası izlemde görünütüleme ve değerlendirmesi zor bir bölgedir. Anatomik oluşumların normal radyolojisinin, yanıltıcı görünümlerin, tuzakların ve patolojik durumlardaki bulguların bilinmesinin dışında, uygun radyolojik yöntemin doğru teknik parametrelerle elde edilmesi büyük önem taşır. Ayrıca takiplerde de tanı aşamasında kullanılan aynı yöntemlerin ve parametrelerin kullanılması önerilir. Baş boyun bölgesi, çok sayıda ve önemli anatomik oluşum ve boşluklar içerir. Bu yazıda ilgili alanlara ait alt başlıklar şeklinde sunum tarzı benimsenmiştir. Sırası ile kafa tabanı, orbita, suprahiyoid ve infrahiyoid boyun, oral kavite, temporal kemik, tiroid ve paratiroid, lenf nodları gibi alanların görüntüleme teknikleri ele alınacak, BT ve MRG teknikleri karşılaştırılacak, baş boyun görüntülemede önemli yere sahip olan PET-BT’ye ait bilgiler verilecek, yeni tekniklerden PET-MR’a da değinilecektir.