Derleme

Baş Boyun Neoplazilerinde Sağaltım Sonrası Değerlendirme

10.5152/trs.2018.736

  • Şafak Parlak
  • Ayça Akgöz Karaosmanoğlu

Trd Sem 2018;6(3):520-532

Sağaltım sonrası takip görüntüleme baş boyun kanserlerinde olası nüks tespiti ve tümör cevabının değerlendirilebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Klinik olarak fark edilebilir olmadan nüks hastalığın veya sağaltıma yanıtsız persistan tümörün erken dönemde bilinebilmesi ikincil sağaltımın başarılı olabilmesi açısından elzemdir. Nüks veya persistan tümörün ayırt edilebilmesi için cerrahi ve/veya radyoterapi sonrası beklenen normal görüntüleme bulgularının iyi bilinmesi gerekmektedir. Cerrahi ve radyoterapi ile ilişkili komplikasyonlar bilinmelidir.