Derleme

BT ve MR Enterografi/Enteroklizis: Hasta hazırlığı, Teknik, Sekanslar ve Protokoller

10.5152/trs.2022.221966

  • İlkay Çamlıdağ

Trd Sem 2022;10(3):275-285

İnce bağırsak hem uzun olması, hem de erişim zorluğu nedeniyle endoskopik olarak değerlendirilmesi oldukça zor bir organ olup ince bağırsağı tutan bazı hastalıkların intramural tutulumlarının endoskopik olarak değerlendirilemeyen ekstramural bulguları da mevcuttur. Bu açıdan hastaya yüksek hacimde enteral kontrast içirilerek veya nazojejunal yolla verilerek ince bağırsağın optimal distansiyona getirilmesi ile elde edilen BT ve MR enterografi/enteroklizis yöntemleri ince bağırsağın değerlendirilmesinde altın standart yöntemler haline gelmiştir. Doğru tanı için bu tetkiklerin doğru hasta hazırlığı ve çekim protokolleri elde edilmesi çok önemlidir. Bu derlemede enterografi/enteroklizis tetkikleri öncesi hasta hazırlığının tüm aşamalarına ve tetkik çekim protokollerine yer verilmiştir.