Derleme

Crohn Hastalığında İnflamatuvar Aktivite Değerlendirmesi: USG, BT ve MRG

10.5152/trs.2022.222471

  • Ezgi Güler

Trd Sem 2022;10(3):318-325

Crohn hastalığında inflamatuvar aktivitenin tespitinde, hastalık yayılımının belirlenmesinde, komplikasyonların saptanmasında ve tedavi sonrası takipte görüntüleme yöntemleri yol göstericidir. Bu yazıda aktif inflamasyonun değerlendirilmesinde kullanılan ultrasonografi (USG), bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) incelemelerinin özellikleri tartışılacak ve inflamatuvar aktivite tanısında yardımcı görüntüleme bulguları gözden geçirilecektir.