Derleme

Diz Eklemi: Sinovya

10.5152/trs.2017.434

  • Şebnem Örgüç

Trd Sem 2016;4(3):453-472

Sinovyum, lokomotor sistemde eklem, bursa ve tendon kılıflarını döşeyen özelleşmiş bir mezenkimal dokudur. Sinovyal hastalık tek bir eklemi etkileyebileceği gibi, sistemik de olabilir. Sinovyal patolojiler enflamatuar, enfeksiyöz, dejeneratif, travmatik ya da neoplastik kökenli olabilir. Diz, insan vücudunda en geniş sinovyal membrana sahip eklem olup, sinovyal patolojilerden sıklıkla etkilenen bir eklemdir. Bu makalede diz ekleminin sinovyal patolojilerinin görüntüleme bulguları, tipik ve karakteristik özellikleri ile ele alınacaktır. İskelet sistemini değerlendirmede başlangıç görüntüleme yöntemi direkt grafiler olmakla birlikte, sinovyum ve sinovyal patolojilerin görüntülenmesinde en iyi yöntem manyetik rezonans görüntülemedir.