Derleme

Dural Arteriovenöz Fistüllerde Endovasküler Tedavi

10.5152/trs.2018.565

  • Sebahat Nacar Doğan
  • Osman Kızılkılıç

Trd Sem 2018;6(1):74-85

Dural arteriovenöz fistüller yerleştiği sinüse göre değişik klinik bulgular ile prezente olabilir. Kanama riski yüksek olan AVF ’lerin tedavi edilmesi gerekir. Esas tedavi yöntemi endovasküler embolizasyondur. Tedavide amaç fistülün tamamen kapatılması ve venöz drenajın mümkün olduğunca korunmasıdır. Embolizasyon için sıklıkla sıvı embolizan ajanlar kullanılır. Ayrıca fistül noktasına erişimin mümkün olmadığı durumlarda yeni geliştirilen DMSO uyumlu çift lümenli balonlar ve sinüs açıklığını korumak için sinüs balonları da kullanılmaktadır.