Editörden

Editörden

  • Alpay Alkan

Trd Sem 2023;11(1):0-0

Değişen metabolizma ürünleri ve çeşitli ekzojen toksinler merkezi sinir sistemi üzerinde hasarlanmaya yol açabilmektedir. Maruz kalma süresine bağlı olarak toksik ajanlar geri dönüşümlü veya geri dönüşümsüz mikroyapısal değişikliklere neden olabilir. Toksik ve metabolik hastalıklar klinik olarak nöbet, baş dönmesi, ekstremitelerde güçsüzlük, parezi veya pleji gibi fokal veya jeneralize nörolojik defisitlerle kendini göstermektedir. Bu semptomlar genellikle non-spesifik olup nörogörüntüleme yöntemleri etiyolojiyi belirlemede önemli bir role sahiptir. MRG, hastalığın hem erken hem de geç evrelerinde hasarlanma derecesini gösterir. Toksik ve metabolik hastalıklarda görüntüleme bulguları ayırıcı tanıya önemli katkılarda bulunmaktadır. Lezyonların topografik dağılımı, diğer ensefalopati nedenlerini dışlamaya yardımcı olabilmektedir. Bu derlemede günümüz pratiğinde en sık karşılaştığımız metabolik ve toksik hastalıklarda görüntüleme bulguları tartışılmaktadır.

Prof. Dr. Alpay Alkan,
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye