Editörden

Editörden

  • Sibel Kul

Trd Sem 2023;11(3):0-0

Türk Radyoloji Seminerleri’nin bu sayısında Mastit ve Memenin Kitle Dışı Radyolojik Bulguları işlenmiştir.

Mastit birçok farklı etiyolojiye bağlı olarak ortaya çıkan meme inflamasyonu ile karakterize sık görülen bir klinik durumdur. Akut ya da kronik enfeksiyonlar, enfeksiyöz olmayan inflamatuar hastalıklar veya malignite mastit tablosunu oluşturabilir. Mastiti klinik olarak tanımak kolaydır. Ancak altta yatan etiyolojinin doğru belirlenmesi için radyolojik ve klinik bulguların birleştirilmesi ve gerekli durumlarda da biyopsiden kaçınılmaması gereklidir. Özellikle inflamatuar meme kanserinin ve ülkemizde sık görülen idiopatik granülomatöz mastitin enfeksiyöz mastitlerden ayrımı doğru tedavi için önem arz etmektedir. Bu sayıda meme inflamasyonunun tipik radyolojik ve klinik bulguları, ayırıcı tanılar, algoritmik yaklaşım, tanısal ve tedavi edici girişimsel işlemler detaylı bir şekilde ele alınmıştır.

Memenin kitle dışı bulguları ise gerek mamografi ve ultrasonda gerekse manyetik rezonans görüntülemede karşımıza çıkabilen normal meme dokusundan ayrıt edilmesi ve benign malign ayrımının yapılması nispeten zor olan bulgulardır. Bu sayının ikinci kısımda her üç görüntüleme yöntemindeki kitle dışı bulguların neler olduğu, nasıl tanımlanması gerektiği, benign ve malign ayırıcı tanıları, ayırıcı tanıda kullanılabilecek radyolojik ipuçları ve tanısal amaçlı girişimsel işlemler ele alınmıştır.

Amaç radyologların meme inflamasyonu ve kitle dışı bulgularındaki tanısal süreçleri doğru yönetmesine katkı sağlamaktır.

Prof. Dr. Sibel Kul,
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye