Derleme

Endometrium ve Serviks Kanserlerinde Görüntüleme

10.5152/trs.2015.158

  • Coşkun Öztürker
  • Güner Sönmez

Trd Sem 2015;3(1):1-11

Endometrium kanseri kadınlarda en sık görülen jinekolojik kanserdir. Serviks kanseri ise 3. sıradadır. Endometrium ve serviks kanserlerinin tedavisinde hastalığın evresine göre cerrahi, kemoterapi, radyoterapi veya kombinasyonları uygulanmaktadır. Tedavi protokolleri arasında hastanın morbiditesi açısından ciddi farklılıklar olması ve hastalığın evresine göre tedaviye değişik yanıt alınması nedeni ile tedavi öncesinde evreleme yapmak gerekmektedir. Tedavi öncesi evreleme amacıyla çoğunlukla ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, pozitron emisyon tomografisi/bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme kullanılmaktadır.