Derleme

Fetal Abdominal Anomaliler

10.5152/trs.2017.520

  • Ayşegül Cansu

Trd Sem 2017;5(2):261-283

Fetal abdominal anomaliler ayrıntılı ultrasonografik (US) inceleme sırasında sık karşılaşılmakta olup US incelemenin duyarlılığı değerlendirilen sisteme ve anomalinin şiddetine göre değişkenlik göstermektedir. Gastrointestinal ve üriner sistem anomalilerini saptayabilmek için sistematik bir sonografik değerlendirme gerekmektedir. Bu derlemede, fetal karın duvarı, gastrointestinal sistem ve üriner sistem organlarının normal US özellikleri, sık karşılaşılan anomalileri ve bu anomalilerin sonografik tanı bulguları anlatılacaktır.