Derleme

Fetal İskelet Sistemi Anomalileri

10.5152/trs.2017.510

  • Emel Durmaz Alimoğlu
  • Özhan Özgür

Trd Sem 2017;5(2):284-298

İskelet sistemi anomalileri yaklaşık 1:500 sıklıkla görülmektedir ve prenatal tanısı kadar postnatal tanısı da zorluklar içermektedir. Bu anomalilerin etyolojilerinde anöploidi, genetik sendromlar, iskelet displazileri, teratojenler ve maternal hastalıklar sayılabilir. Bu makalede hem displazilerin hem de malformasyonların en sık görülenleri radyolojik bulgular ışığında ve kendi arşiv görüntülerimiz eşliğinde gözden geçirilecektir.