Derleme

Fetal Kraniyospinal ve Fasiyal Anomaliler

10.5152/trs.2017.511

  • Esra Özkavukcu
  • Nuray Haliloğlu

Trd Sem 2017;5(2):215-233

Fetal ultrasonografide santral sinir sisteminde en sık görülebilecek anomaliler ventrikülomegali, nöral tüp defektleri, holoprozensefaliler, arka fossa anomalileri ve kallozal agenezidir. Bunların büyük kısmı 18-20. gestasyonel haftalar arasında saptanabilir. Fasiyal anomalilerin prenatal tanısı ise son yıllarda giderek daha da önem kazanmaktadır. Bu derlemede, fetal US sırasında en sık rastlanan kraniyospinal ve fasiyal anomaliler örnek görüntüler eşliğinde özetlenmeye çalışılmıştır.