Derleme

Fetal Torakal Anomaliler

10.5152/trs.2017.512

  • Naile Bolca Topal
  • Selman Candan

Trd Sem 2017;5(2):234-246

Fetal toraks anomalileri; asemptomatik ve küçük boyutlu patolojilerden, toraksın büyük kısmını kaplayan, başka anomalilerin eşlik ettiği ve acilen müdahale edilmesi gereken patolojilere kadar oldukça geniş bir yelpazede yer alır. Torakal anomalilerin intrauterin olarak tanınması ve olası komplikasyonlarının bilinmesi gebelik takip stratejisi, doğum şekli ve perinatal bakım konularında belirleyici rol oynar.