Derleme

Fibrojenik Tümörler

10.5152/trs.2021.2021-5-7

  • Mustafa Gök
  • Meltem Çetin

Trd Sem 2021;9(1):51-59

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün 2020 yılında revize ederek çıkarmış olduğu 5. baskı Yumuşak doku ve Kemik tümörleri kitabında kemiğin fibrojenik tümörleri başlığı altında iki patoloji mevcuttur. Bunlardan ilki intermediate grupta yer alan yani lokal agresif olan “Desmoplastik Fibroma (DF)” ve ikincisi malign grupta yer alan “Fibrosarkom (FS)”. Bu yazıda bu iki patoloji anlatılacaktır. Kemiğin Desmoplastik Fibroması ve Fibrosarkomu, fibröz matrikse sahip, matriks kalsifikasyonu göstermeyen ve kollajen matriks içinde iğsi hücrelerden oluşan tümörlerdir. Her iki patoloji de çok nadir izlenir. Desmoplastik Fibroma intermediate bir lezyon olup lokal agresif davranış gösterir. Direkt grafide geçiş zonunun dar ancak belirsiz olması bu karakterini yansıtır. FS’nin hem histopatolojik hem de radyolojik bulguları spesifik olmayıp kemiğin diğer tümörlerinde de görülebilmektedir bu nedenle kemiğin diğer tümörleri dışlandıktan sonra FS ayrıcı tanı listesinde düşünülmelidir.