Derleme

Görüntü Optimizasyonu ve Hızlı Görüntüleme Teknikleri

10.5152/trs.2020.868

  • Murat Uçar
  • Mahinur Cerit

Trd Sem 2020;8(2):200-213

Manyetik rezonans görüntüleme kontrast ve uzaysal çözünürlüğü üstün dijital görüntüleme yöntemidir. Görüntü kalitesi görüntünün, objeyi ya da patolojiyi ne kadar iyi temsil ettiğinin göstergesidir. Görüntülerin optimizasyonu için kritik öneme sahip kontrast, uzaysal çözünürlük ve inceleme süresi arasındaki denge gözetilmelidir. Kaliteli ve hızlı bir görüntü elde etmek için parametrelerinin optimizasyonu sağlanmalı ve paralel görüntüleme tekniklerinden faydalanılmalıdır. Bu derlemede görüntü optimizasyonu ve hızlı görüntüleme yöntemlerinden bahsedilecektir.