Derleme

Hipofiz Adenomlarının Görüntülenmesi

10.5152/trs.2022.221865

  • Gül Hatipoğlu

Trd Sem 2022;10(2):183-197

Hipofiz adenomları santral sinir sisteminin en sık görülen tümörleri arasındadır. Çoğunlukla rastlantısal olarak saptanan lezyonlar, fonksiyonel olup olmamalarına ve salgıladıkları hormona göre sınıflanırlar. Hastanın tanısının konması için kapsamlı klinik değerlendirme yapılması, imünohistokimyasal çalışma ve radyolojik görüntüleme yöntemlerine başvurulması gerekir. En sık görülen lezyonlar prolaktinoma, büyüme hormonu ve adrenokortikotrofik hormon salgılayan adenomlardır. Manyetik rezonans görüntüleme tercih edilen görüntüleme yöntemidir. Hipofiz bezine yönelik düşük field of view (FOV)’a sahip ve ince kesit çalışma yapılmalıdır. Küçük boyutlu mikroadenomların saptanması için dinamik kontrastlı çalışma tercih edilmelidir. Bu derlemede hipofiz bezi adenomlarının genel özellikleri ve görüntüleme bulguları ele alınmıştır.