Derleme

Hipofiz Görüntüleme Teknikleri ve Anatomi

10.5152/trs.2022.221259

  • Uğur Toprak

Trd Sem 2022;10(2):160-168

Hipofiz serebrumun tabanında orta hatta yerleşimli küçük ancak fonksiyonları oldukça önemli bir organdır. Radyolojik olarak manyetik rezonans görüntüleme ile temel olarak değerlendirilir. Yenidoğan dönemindeki fizyolojik değişiklikler, hipofiz görüntüsünde de değişikliklere yol açar; bu değişimin bilinmesi yanlış tanıların önüne geçer. İnsan yaşamının aşamalarını etkileyen ve bundan etkilenen bir organ olan hipofizdeki bu değişimin bilinmesi görüntülerin doğru yorumlanmasını sağlar. Her alanda olduğu gibi hipofiz ve çevresindeki yapıların da normal radyolojik anatomisinin detaylıca bilinmesi patolojilere yaklaşımda başarıyı arttıracağı kuşkusuzdur.