Derleme

İnflamatuar Bağırsak Hastalıklarında BT Enterografi/Enteroklizis

10.5152/trs.2022.222270

  • Mehmet Selim Nural

Trd Sem 2022;10(3):286-301

Bilgisayarlı tomografi (BT) enterografi/enteroklizis inflamatuar bağırsak hastalıklarının tutulumunun belirlenmesinde, hastalığın yaygınlığının ortaya konmasında, tedavi yanıtının değerlendirilmesinde ve komplikasyonların saptanmasında oldukça etkin radyolojik görüntüleme yöntemidir. İnflamatuar ince bağırsak hastalıklarında yeterli tanısal etkinliğe sahip olması nedeniyle kolay uygulanan BT enterografi incelemesi daha invazif olan BT enteroklizis yerine tercih edilmektedir. Görüntülemelerde saptadığımız bulguların anlam karışıklığına yol açmayacak bir şeklide tanımlanması ve yorumlanması tanı ve ayırıcı tanının yapılması kadar doğru tedavi seçeneklerinin belirlenmesi için de önemlidir.