Derleme

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında MR Enterografi/Enteroklizis

10.5152/trs.2022.222573

  • Selma Uysal Ramadan

Trd Sem 2022;10(3):302-317

İnflamatuvar bağırsak hastalıklar başlığında Crohn hastalığı (CH) ve ülseratif kolit (UK) yer alır. CH tanı ve takibi klinik, laboratuvar, endoskopi ve görüntüleme yöntemleri ile sağlanır. Görüntülemede özellikle MR enterografi ile BT enterografi kullanılır ve radyasyon içermemesi nedeniyle MR enterografi kullanımı daha ön plandadır. İleokolik alanda atlamalı asimetrik ödemli duvar kalınlaşması eşlik eden mezenterik inflamatuvar lezyon ile değerlendirildiğinde CH akla gelmelidir. UK ise genelde radyolojiye ihtiyaç duyulmadan tanı alır ve rektosigmoid kolon düzeyinde kesintisiz mukoza-submukoza ağırlıklı ödemli duvar kalınlaşması şeklindedir.