Derleme

İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı’nda Klinik, Tanı, Seyir, Tedavi ve Görüntülemeden Beklentiler

10.5152/trs.2022.223383

  • Beytullah Yıldırım

Trd Sem 2022;10(3):254-264

İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı (İBH) gastrointestinal kanalın kronik inflamatuvar durumudur. İBH oluşumunda genetik faktörlerin yanında bağırsak mikrobiyotası, çevresel faktörler ve mukozal immun sistemin etkili olduğu ileri sürülmektedir. Crohn Hastalığı (CH) ve Ülseratif Kolit (ÜK) İBH’yı oluşturan temel iki hastalıktır. Hastalığın yol açtığı semptomlar, tutulum özellikleri, endoskopik ve radyolojik görünümlerindeki farklılıklar, eşlik eden klinik durumlar ve histolojik bulgular ÜK ve CH’nın ayırıcı tanısında yol göstericidir. Klinisyen tarafından yapılacak dikkatli bir anamnez alma, fizik muayene, endoskopik değerlendirme ve patoloğun histopatolojik yorumu yanında hangi aşamada, hangi endikasyonlarda, hangi görüntüleme yönteminin seçileceğini bilmek gerek tanının konmasında, gerek komplikasyonların değerlendirilmesinde, gerekse tedavi cevabının takibinde oldukça önemlidir.